INFORMACIJE

Izdelek in storitev
Izdelki strojnega tehnika so skonstruirani enostavni elementi, podsklopi in naprave za uporabo standardnih in nestandardnih elementov. Kot storitev šteje vodenje različnih strojnih opravil in vzdrževalnih del.
Znanja in spretnosti
Strojni tehnik obvlada računalniško tehniko in zna oblikovati pisno dokumentacijo z računalnikom. Pozna osnovne vrste obdelovalnih, procesnih, montažnih in drugih tehnologij. Pozna osnove konstruiranja in dimenzioniranja ter pomen tehničnih predpisov in standardov.
Psihofizične sposobnosti
Strojni tehnik opravlja svoje delo večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih. Redkeje dela opravljati na prostem pri montaži ali prevzemu blaga. Posamezne delovne naloge so vezane na delo v težjih pogojih, v vročini, prahu in ob večji koncentraciji plinov. Psihofizične sposobnosti za uspešno delo v poklicu so: smisel za tehnične in mehanične probleme, sposobnosti prostorske predstave, splošna iznajdljivost, smisel za reševanje matematičnih problemov, razlikovanje barv in smisel za risanje.
Interesi
Je samoiniciativen, iznajdljiv in sposoben presoje v novonastalih situacijah. Pri delu mora biti komunikativen in zna presoditi, kaj se od njega pričakuje. Pripravljen je sodelovati v skupini in ima interes za dodatno usposabljanje.
Razmere za delo
Strojni tehnik dela večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, v prisotnosti drugih, pogosto v dveh ali celo v treh izmenah. Obvlada telesne aktivnosti, ki so pomembne za varno delo, metode ter postopke za racionalno uporabo energije, materiala in časa.
Nevarnosti
Delo strojnega tehnika običajno fizično ni zahtevno. Zaradi natančnosti pri delu se zahteva zdrav vid, sluh in spretne roke. Imeti mora tudi zdravo hrbtenico, ker je delo v precejšnji meri povezano s sedenjem ter rahlo upognjeno držo. Zaščitna sredstva se uporabljajo občasno, če to zahtevajo delovne razmere.
Možnosti zaposlovanja
Trenutno razpisana prosta delavna mesta.
Izobraževanje
Za opravljanje poklica je potrebna srednja strokovna izobrazba strojne smeri.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja