ŠOLANJE

Za sprejetje v srednjo strojno šolo rabite uspešno končati osnovno šolo. Za poklic strojni tehnik je prdvideno 4-letno šolanje. V 4-letniku se pripravi projektno nalogo kjer vsak učenec načrta in izdela izdelek , ki mora vsebovati znanje iz vseh 4ih let šolanja. Po šolanju se lahko zaposli ali odide na fakuleteto. Praksa se začne v drugem letniku in traja nekaj tednov kjer ucenci se dodatno dobijo prakticno znanje.